Bedijfsnoodplan en risico inventarisatie

Bedrijfsnoodplan

Een bedrijfsnoodplan is een op maat geschreven plan waarin staat beschreven hoe te handelen bij eventuele calamiteiten. Een bedrijfsnoodplan bestaat uit meerdere delen die een geheel vormen, maar ook afzonderlijk gelezen kunnen worden.

Een goed bedrijfsnoodplan omvat de volgende onderdelen:

 • Een Risico-inventarisatie en – evaluatie
 • Plattegronden
 • Instructie aan medewerkers
 • Beschikbaarheid en locaties van uitrustingen
 • Bedrijfshulpverleners
 • Communicatie (in- en extern)
 • Onderhoud en bevordering van vaardigheden door opleiding en oefeningen

Het doel van een bedrijfsnoodplan is om maatregelen te scheppen om bij calamiteiten zo doelmatig mogelijk te kunnen optreden en de schade zo gering mogelijk te houden.

Risico-Inventarisatie en – Evaluatie ( RI/E)

Wat als een medewerker door een ongeval uitvalt of een ongeval plaatsvindt met een machine. Dan staat ineens de productie stil of moet u het met een medewerker minder doen. U heeft vast wel eens gehoord van een risico-inventarisatie en – evaluatie.

En RI&E beslaat eigenlijk twee dingen:

 • Een lijst met alle risico’s in uw bedrijf.
 • Een plan voor het oplossen ervan.
Met deze twee kunt u de risico’s voor uw medewerkers en uw bedrijf terugdringen.

Belangrijk is een RI&E wel, Zelfs zo belangrijk dat de overheid hem verplicht heeft gesteld sinds 1 januari 1994 voor alle werkgevers ( uitgezonderd ZZPérs). In de arbeidsomstandighedenwet, ook wel Arbowet 1998 genoemd staat de verplichting om een RI&E uit te voeren, inclusief plan van aanpak.

Kortom: Elk bedrijf met personeel moet onderzoek of het werk gevaar kan opleveren of schade kan veroorzaken aan de gezondheid van de werknemers, en vervolgens in een plan van aanpak moet de werkgever aangeven binnen welke termijn hij concrete maatregelen gaat nemen, en wat deze maatregelen opleveren.

De rapportage van een RI&E kan plaatsvinden in tabelvorm waarin de volgende onderdelen plaats hebben:

 • De plaats cq onderwerp
 • Een beschrijving van de risico’s of tekortkomingen
 • Een risicoclassificatie.
 • De te nemen maatregelen met hun prioriteit

© 2020 Kwant's 5 EHBO en BHV Opleidingen en herhalingscurssusen
Website door Prozizero